سیستم خرید و فروش اینترنتی کتاب
کتاب های من
ثبت نام
درباره ما
ساختمان داده ها و الگوریتم ها
نویسنده/مترجم : جعفر تنها - ناصر آیت
محل آگهی : خراسان جنوبی/بیرجند
قیمت : 9200 تومان
معادلات دبفرانسیل
نویسنده/مترجم : سعید فاریابی
محل آگهی : خراسان جنوبی/بیرجند
قیمت : 9400 تومان
الگوریتم و مقدمات برنامه نویسی به زبان C++
نویسنده/مترجم : مهدی خزاعی پور
محل آگهی : خراسان جنوبی/بیرجند
قیمت : 12800 تومان